Ansökan

Ansök till LundaPrides styrelse!

 

I slutet av sommaren håller LundaPride årsmöte, och då ska en ny styrelse väljas för det kommande verksamhetsåret. Några av de nu sittande ledamöterna i styrelsen ansöker om fortsatt förtroende från våra medlemmar för att fortsätta med sitt förtroendeuppdrag, men andra har valt att gå vidare och söka nya utmaningar. Därför är det viktigare än någonsin att nya människor engagerar sig i LundaPride, och vi hoppas på ett paradigmskifte. Hur vill just du att Pride-rörelsen ska utvecklas? Vad är en pride-festival för dig och hur ska en sådan arrangeras? Genom att kandidera till LundaPrides styrelse har du chansen att påverkar föreningen och festivalen, och det är en uppgift som utvecklar mod, karaktär och uthållighet men som samtidigt skänker stor glädje, ger nya vänner och som är otroligt meriterande. Ta chansen att bli morgondagens Pride-hjälte – sök till vår styrelse!

Här nedan kan du läsa lite om vilka positioner som finns i styrelsen och vilka kompetenser som efterfrågas. I formuläret längst ned på sidan kan du skicka in din ansökan!

Ordföranden
Ordföranden ansvarar för den idéburna verksamheten och leder styrelsen i sitt arbete. Ordföranden ska arbeta fram visioner, formulera mål och är föreningens ansikte utåt i olika sammanhang. Denne ska också ha insyn i övriga ledamöters arbetsområden och ska bistå i att samordna arbetet vid behov. Ordföranden blir tillsammans med kassören firmatecknare för föreningen.

Vice ordföranden
Vice ordföranden bistår ordföranden i dennes arbete genom att bl.a. komma med förslag till punkter på dagordningen inför styrelsens möten, leda möten o.s.v. Vice ordföranden ska vara beredd på att eventuellt träda i ordförandens ställe vid tillfällig eller längre frånvaro.

Sekreterare
Utöver den självklara uppgiften att föra protokoll över styrelsens möten och att arkivera protokollen, ansvarar sekreteraren också för all typ av dokumentation av föreningens verksamhet och tar hand om de avtal som föreningen ingår. Sekreteraren sköter också all kommunikation med föreningens medlemmar genom att exempelvis upprätta nyhetsbrev och medlemsutskick. Sekreteraren tar också hand om föreningens post, och upprättar verksamhetsberättelsen inför årsmötet.

Ekonomiansvarig
Den ekonomiansvarige tar hand om föreningens pengar, sköter olika typer av beställningar, upprättar den årliga budgeten samt sköter fakturering och bokföringen. Den ekonomiansvarige blir tillsammans med ordföranden registrerad som firmatecknare hos banken. Den ekonomiansvarige ska också leda arbetet med att söka sponsorer och bidragsgivare.

Marknadsföring
Den som ansvarar för marknadsföring blir ansvarig för att marknadsföra föreningens verksamhet i sociala medier och ansvarar för att föreningen exponeras i media inför LundaPride-festivalen. Denne författar också de texter som ska användas i marknadsförings- och kommunikationssyfte. Erfarenhet av grafisk design är fördelaktigt.

HR
Ett stundtals aktivt och stundtals inaktivt arbetsområde. Denne ansvarar för rekryteringen av de positioner och kompetenser som behövs och då framförallt rekryteringen av projektgruppen inför LundaPride-festivalen. Denne ska också ge nya medarbetare och styrelseledamöter en introduktion i föreningens historia, arbetssätt o.s.v.

IT
IT-ansvarige ansvarar för att hålla föreningens webbplats uppdaterad, informativ, lättläst och lättillgänglig. Denne ansvarar vidare för att all information som publiceras på sociala medier etc. också publiceras på hemsidan.

OBS: sista dag för ansökan är den 1 augusti. Valberedningens förslag ska vara klart och skickas ut den 15 augusti.