Bli medlem!

Vad roligt att just du vill bli medlem i LundaPride!

Medlemskap kostar 50 SEK per person

Som medlem i föreningen äger du rösträtt på årsmötet, företräde till alla våra aktiviteter och du får ta del av interna nyheter genom nyhetsbrev.

Fyll i dina uppgifter nedan och betala in medlemsavgiften enligt instruktionerna nedan.

Betalning sker till Bankgiro 593-0466 eller via Swish på telefonnummer 1235201280.

Skriva ditt födelsedatum (ÅÅMMDD) samt dina initialer (XY) som OCR/meddelande vid din betalning, likt ÅÅMMDDXY.

Tack!

—————————- English —————————-

How thrilling that you want to be a member of LundaPride!

Fill out your personal information in the form below and then pay the membership fee according to the instructions below.

– The Membership costs 50 SEK

The membership is valid for one (1) year from when the application was approved. For example, if you become a member in February 2018 it is valid until February 2019.
As a member you have the right to vote on the annual meeting, precendence to all our activities and you will recieve news letters from the borad.
Payment is made to BG 593-0466 or Swish to phonenumber 1235201280.

Write your date of birth (YYMMDD) and your initials (XY) on the payment, like: YYMMDDXY,

Thank you!

Dina rättigheter: Som medlem har Du rätt till information, få felaktiga personuppgifter rättade och få dina personuppgifter raderade. Kontakta då i ärenden som rör ovanstående. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR. Din integritet är viktig för oss.