Transpersoner, introduktion för nybörjare

HBTQ, som nu på senare tid börjat kallas HBTQ+ är ett begrepp som innefattar så mycket mer än bara homo- och bisexuella. T står till exempel för Transpersoner som i sin tur innehåller undergrupper. Under LundaPride15 vill vi försöka belysa T Q och +, något som sällan görs i media eller rent allmänt i samhället. I detta inlägg tänkte jag ge kortare information om transpersoner och de begrepp som man kan stöta på, såsom cisperson och könsidentitet. Jag kan redan nu säga att det inte finns någon korrekt definition på dessa subgrupper eller på några subgrupper för den delen. Alla individer är olika och det jag ska försöka lyfta fram är de stora gemensamma dragen som man brukar kunna finna.

 

En transperson är någon som har ett annat könsuttryck eller könsidentitet än könsnormen. Personer som följer könsnormen kallas för cispersoner, vilket faktiskt är ett av de nya orden som lades till i ordlistan 2014 av språkrådet. Med könsuttryck menas sättet man väljer att ge uttryck för sitt kön, t.ex. via kläder, smink, socialt och så vidare. Könsidentitet syftar mer på det kön en person själv upplever att hen har. Det är upp till varje individ att själv välja vilken könsidentitet man har och om eller hur man väljer att uttrycka den.

 

De största grupperna som brukar kategoriseras under transpersoner är transexuella, transgender, transvistiter, dragqueens och dragkings.  Ibland placerar man även intergender och intersexuella här och ibland hamnar de under ”+”.  För att inte göra detta inlägg för långt och då jag vid senare tillfälle kommer djupdyka i några av dessa subgrupper så följer här en väldigt snabb och förenklad beskrivning.  Till hjälp har jag använt RFSLs begreppslista och några stora internetbaserade uppslagsverk.

Transexuell: en person som identifierar sig med ett annat kön än det hen fötts med. Många liknar detta med att födas i fel kropp. Hur de bemöter/uttrycker det skiljer sig mycket. Vissa väljer ett könsuttryck som passar dem bättre, några börjar med hormonbehandlingar och en del går hela vägen med könskorrigerande operationer.

Transgender: en person som inte riktigt identifierar sig med sitt biologiska kön utan oftast identifierar sig med det motsatta.  Det är vanligt att man placerar transexuella som en undergrupp till transgender.

Transvestit: en person som ibland eller alltid använder ett helt eller delar av ett annat könsuttryck än sitt biologiska kön.

Dragqueens och dragkings: personer som klär sig som ett annat köns och då ofta på ett väldigt överdrivet och underhållande sätt. Brukar oftast förekomma i mer showiga och festliga sammanhang.

Intergender: en könsidentitet som ofta skiljer sig ifrån de båda traditionella könen, det vill säga kvinnligt och manligt. Ett väldigt brett begrepp som innefattar allt mellan könen och bortom könen.

Intersexuella: också detta ett brett begrepp som syftar på personer som fötts eller har anatomiska skillnader som gör att de varken har det  biologiska könet av en kvinna eller man.

       transsymbol
En av de vanligaste symbolerna för Transpersoner