Valberedningens förslag

Valberedningen har tagit fram ett förslag till fyllnadsvalen som kommer att gälla fram till ordinarie årsmöte i höst.

Fyllnadsval:

Ordförande: Jonas Lönnberg

Vice Ordförande: Johannes Wannong

Styrelseledamot:  Emelie Wahlström

Styrelseledamot: Mathilda Palmé

 

I styrelsen kommer även tidigare valda styrelseledamöter vara kvar.

Styrelseledamot : Charlie Hedhav

Styrelseledamot:  Rebecca Thorén

Ekonomiansvarig: Gustav Alvsten