Transgender Day of Rememberance

Enligt transrespect.org har över 2000 transpersoner mördats sedan 2008, och 2016  har beskrivits  som ”the deadliest year on record for trans people” av den amerikanska e-tidningen Advocate. För att minnas och hedra dessa personer arrangerar Stolt i Lund Transgender Day of Rememberance den 20 november.

I år är vi mycket stolta över att vi kommer arrangera TDoR tillsammans med Projekt Sex och  Ann-Christiner Ruuth – transsexuell präst tillika föreläsare – som kommer att hålla en minnesföreläsning på Grand Hotell i Lund. Vi vill även passa på att tacka Grand Hotell, och vi är mycket glada över vårt samarbete.

Den 20 november träffas vi utanför Domkyrkoforum kl. 17:00 för en manifestation, som kommer leda oss till Bantorget. Kl. 18:00 intar Ann-Christine Ruuth föreläsningssalen på Grand Hotell för en 45-minuters föreläsning. Avslutningsvis kommer namnen på alla de människor som fallit offer för transfobin att läsas upp. Vi beräknar att vara klara kl. 19:00.

Vi hoppas att ni vill delta i Transgender Day of Rememberance den 20 november tillsammans med oss för att skapa en värdig minnesstund.

— English —

According to transrespect.org more than 2000 trans people have been murdered since 2008, and 2016 has been described as ”the deadliest year yet on record for trans people” by the american web-based newsletter Advocate. In remembrance and honor for all these people, Stolt i Lund will host the Transgender Day of Remembrance on the 20th of November.

This year we are honored to host TDoR along with Project Sex and Ann-Christine Ruuth – a transsexuell priestess and lecturer – whom will give a lecture in rememberance at the Grand Hotel in Lund. Stolt i Lund would like to pass on our gratitude towards Grand Hotel, whom kindly has sponsored this event and we are very pleased with this collaboration.

On the 20th of November we meet outside Domkyrkoforum at 5pm for a manifestation, which will take us to Bantorget. At 6pm Ann-Christine Ruuth will start the 45 minutes long lecture. Finally, a ceremony of rememberance will take place in which the names of all those who have fallen a victim of the global transphobia will be read out loud. We estimate the whole event to be over at 7pm.