LundaPride kallar till årsmöte

Om en månad håller LundaPride årsmöte och i dag, den 30 september, skickades en officiell kallelse ut till alla medlemmar i föreningen.

Under årsmötet presenterar styrelsen genom en rad dokument hur verksamheten har fungerat under det gångna verksamhetsåret, hur ekonomin mår och vad styrelsen hoppas på ska göras under kommande verksamhetsår och hur budgeten ska se ut. Medlemmarna ska också rösta om hur den nya styrelse ska se ut, och val av ordförande, vice ordförande och ekonomiansvarig ska göras. Som det framgår i föreningens stadgar är det medlemmar som har anmält sig till årsmötet som har närvaro- och rösträtt, så om ni är intresserade av att närvara kan ni klicka här för att skicka in en anmälan.