Valberedningens förslag inför årsmötet 2019

I dag, femton dagar innan LundaPrides årsmötet, tillkännager valberedningen sitt förslag till ny styrelse, revision och valberedning. Du kan ta del av valberedningens förslag i sin helhet med tillhörande motiveringar här.

Årsmötet äger rum den 25 augusti kl. 13:00 på Föreningarnas hus, Kyrkogatan 19 i Lund.