Kultur- och Fritidsförvaltningens omvärldsanalys

Sedan år 2013 år gör Kultur- och Fritidsförvaltningen i Lunds Kommun en årlig omvärldsanalys kring samhällstrender som kan komma påverka deras verksamhet. I ett par år har de noterat mångfaldstrenden och HBTQ-frågorna men inte riktigt plockat upp den. I år har de senaste två årens utveckling LundaPride och Stolt i Lund varit med och markerat att detta är aktuella frågor som bör lyftas upp, vilket gör att i årets upplaga togs detta upp som en trend.

Målet med omvärldsblicken för förvaltningen är att höja alla medarbetares medvetenhet om omvärlden och inspirera till att tänka vidare. Generellt kunde de i år notera följande gemensamma nämnare kring samhällstrender:

  • Relationen mellan subkulturer och mainstreamkulturen.
  • Relationen mellan gemenskap och utanförskap.
  • Att kunna vara annorlunda och ändå bli behandlade som likar.

Denna omvärldsblick summeras sedan i ett seminarium kring resultatet från omvärldsblicken för förvaltningens personal, där Stolt i Lund idag fick vara med och bidra med sin kunskap direkt till personalen. Vad vi kunde konstatera tillsammans är att det är en trend som bara kommer växa och civilsamhället går i fronten för denna utveckling, näringsliv och offentlig sektor är på väg att komma ifatt i detta arbete. Samtidigt kan vi se att det finns mottrender i samhället som vill placera människor i ett ”vi och dom”-tänkande.

Som ordförande är det otroligt roligt att få se hur allt vårt engagemang kring att lyfta dessa frågor ger avtryck i samhället runtomkring. Detta är ett steg i att lyfta kunskapen kring HBTQ+-frågor och ett mer inkluderande samhälle. Föreningens engagemang gör skillnad.

Läs omvärldsanalysen här: Omvarldsrapport_2015_Kultur_Fritidsforvaltningen_Lunds_Kommun

Ett stort tack till Kultur- och Fritidsförvaltningen för att vi fick komma och bidra till omvärldsblicken!

/Er stolta ordförande Albin

 

IMG_7068
Kultur- och Fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2015