Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Jonas Lönnberg

Vice ordförande Jenny Nilsson

Kommunikationsansvarig Pontus Källström

Ekonomiansvarig och sekreterare Johannes Wannong

HR-ansvarig ­ Emelie Wahlström

Ledamot Sandra Sjövall

Ledamot  Sophia Viberg