Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Johannes Wannong

Vice ordförande tillika sekreterare Emelie Wahlström

Kommunikationsansvarig Maria Zaar

Ekonomiansvarig Jonas Lönnberg

HR-ansvarig ­ Michael Richt

Utbildningssamordnare Elisabet Wikander

Ledamot  Janni Andersen

Ledamot  Magnus Wargenklinth