Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Johannes Wannong

Vice ordförande tillika sekreterare Emelie Wahlström

Kommunikationsansvarig Maria Zaar

Ekonomiansvarig Jonas Lönnberg

Ledamot  Janni Andersen

Ledamot  Magnus Wargenklinth