Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Joakim Månsson Bengtsson

Vice ordförande tillika sekreterare Pernilla Johansson

Kommunikationsansvarig Maria Zaar

Ekonomiansvarig Daniel Malmqvist

Ledamot  Janni Andersen

Ledamot  Hanna Sundström

Ledamot  Ingrid Nilsson

Ledamot  Greta Petersson

Ledamot  Maria Olsen