Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Joakim Månsson Bengtsson

Vice ordförande, My Olsson

Kommunikationsansvarig, Emma Dahlström

Ledamot, Olaya Tapia