Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Joakim Månsson Bengtsson

Vice Ordförande , Olaya Tapia
 &

Ledamot, Emma Månsson Dahlström

Ledamot, Petra Dahunde

Ledamot, Natalie Katz

Ledamot, My Olsson 

Ledamot, Mathilda

Ledamot, Ilaria