Kontakt

Information och allmänna frågor

Föreningens styrelse

Ordförande Joakim Månsson Bengtsson

Vice ordförande, HR och medlemsansvarig

Kommunikationsansvarig Maria Zaar

Ekonomiansvarig

Sekreterare  Janni Andersen

Ledamot Frans Witting