Paraden

Paraden kommer äga rum lördagen den 20:e maj. Klockan 14:30 är det samling längs Sandgatan. Kl. 15.00 beräknas paraden avgå och kl. 16:00 beräknas vi vara tillbaka i Lundagård. Vi uppmuntrar alla att delta i paraden oavsett sexuell läggning och könsidentitet; alla är välkomna så länge de står upp för rätten att vara den en är. Vi uppskattar om ni som deltar tänker på att det är en dag där HBTQIA+-frågor och normkritik står i fokus.

 • Vi rekommenderar er att ta med egna musiklösningar.
 • Inga större motordrivna fordon eller fossildrivna färdmedel är tillåtna. Detta då paradsträckan inte är anpassad till deras storlek men också då vi är en festival som värnar om vår miljö.
 • Partier får endast sprida information om sin regnbågspolitik. Det vill säga att politiska slagord, sånger eller plakat endast får förekomma om det rör regnbågspolitik.
 • Vi tillåter självklart inte våldsbejakande, rasism eller annan diskriminering.
 • Vi tillåter inte heller vapen, tillhyggen eller bengaler i paraden.
 • Vi uppmuntrar inte till intag av alkohol eller andra berusningsmedel.
 • Vi vill att ni ska respektera andra gruppers närvaro under pride. Alla ska känna sig välkomna på LundaPride oavsett sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet, politisk uppfattning eller ålder.
 • Organisationer som kan dela vår värdegrund är välkomna att delta i LundaPride! Paraddeltagare som inte respekterar de riktlinjer vi satt upp riskerar att få sin rätt till deltagande indraget och kan komma avvisas från paraden.

English

The parade will take place at Saturday the 20th of May. At 14:30 we will gather along Sandgatan, and at 15:00  we estimate the parade to start. The parade will last for approximately one (1) hour and will end once we have returned at Lundagård. We encourage everyone to participate in the parade regardless of sexual orientation and gender- or sexual identity; everyone is welcome as long as each individual pays everyone an equal amount of respect. Please bare in mind that it is an event where LGBTQIA+ rights should be focused on.

 • We strongly recommend that you bring your own music-devices
 • No larger or fossil fuel driven vechiles are allowed in the parade. This due to the fact that the parade will not fit if larger vechiles would participate, and we also want to spare the climate.
 • Political parties are only allowed to spread and promote their LGBTQIA(+)-policies. Thus are no political phrases, songs or signs allowed unless they are related to the party’s LGBTQIA(+)-policies.
 • We do not tolerate violonce, rasism or any form of discrimination.
 • We do not tolerate weapons or bengals.
 • We do not encourage use of alcohol or intoxicating substances.
 • We expect that you show courtesy in the presence of other groups or individuals in the parade. Everyone should feel welcome at LundaPride regardless of sexual orientation, gender identity, religion, ethnicity, political belief or age.
 • Organizations that share our values are welcome to participate in LundaPride! Participants who do not respect our guidelines risk having their rights to participate revoked and may be evicted from the site.

Paraden 2017

 • Start längst upp på Sandgatan norrut
 • Allhelgona Kyrkogata
 • Sankt Laurentigatan
 • Clemenstorget
 • Bangatan
 • Tvärsöver Bantorget
 • Lilla Fiskaregatan
 • Stortorget söderut
 • Stora Södergatan
 • Västra Mårtengatan
 • Svartbrödersgatan
 • Skomakaregatan
 • Stortorget
 • Kungsgatan
 • Krafts Torg
 • Lundagård