Engagera dig

LundaPride är en förening som bygger på ideellt engagemang där vi tillsammasn skapar en stor och levande rörelse. Som medlem kan du engagera dig på fler olika sätt. Du kan vara styrelseledamot och ta beslut om föreningens ekonomi och verksamhet i stort. Inom styrelsen kan du också ha ett särskillt ansvar som exempelvis ordförande eller kommunikationsansvarig. Styrelsen träffas regelbundet under året. Mer info om hur du blir en del av styrelsen finner du under fliken ”Bli en del av LundaPrides styrelse”.

Du kan också sitta med i en projketgrupp som har ansvar för själva pridefestivalen som äger rum på våren. I projketgruppen har du också olika ansvar, exempelvis för paraden, artisterna eller pridepark.

Ett annat bra sätt att engagera dig på är att vara volontär under festivalen, och volontäranmälan öppnas vanligtvis i april månad och annonseras via våra sociala medier och här på hemsidan. Men vi är glada för allt engagemnag, så var inte rädd att erbjuda din hjälp vid enstaka tillfällen eller aktiviter som vi anordnar.

Mer information finns under fliken ”Volontär”. Om du är intresserad av ett mer långvarigt och substantiellt engagemang är ni välkomna att kandidera till föreningens styrelse genom att anmäla ert intresse till valberedningen. Detta kan ni göra på Val görs på föreningens årsmöte, som vanligen hålls i september månad.

Skriv ett kort mail med information om dig och vad du är intresserad av att jobba med. Skicka in detta till HR-ansvarige Emelie på