Kandidera!

 

Genom att engagera dig i LundaPrides styrelse har du möjligheter att:

  • växa som person tillsammans med andra som också kämpar för HBTQIA(+) rättigheter
  • utveckla viktiga egenskaper inom organisations- och projektkunskap
  • få en upplevelse för livet! Hur häftigt är det inte att arrangera en pridefestival?!

Just nu har vi ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare och ideellt engagerade till vår förening. Vi hoppas därför att just du ska ge LundaPride en chans och våga ta språnget in i en förening som kan ge dig minnen och erfarenheter för livet! Här nedan kan du se exempel på poster som behöver tillsättas.

Vice ordförande
Ska tillsammans med ordförande samkoordinera styrelsen genom att dagordningen för styrelsemötena ska upprättas i samråd mellan ordföranden och vice ordföranden, och föreningens överskådliga verksamhet och framtida verksamhet ska utstakas av dessa. Vice ordföranden ska leda de styrelsemöten som ordföranden eventuellt inte kan delta i, och ska vara beredd på att tillfälligt eller under resten av verksamhetsåret ta över ansvaret för styrelsen om ordföranden inte kan. Ingår i styrelsens presidium.

Ekonomiansvarig
Ansvarar för föreningens ekonomiska verksamhet genom upprättandet av föreningens årliga budget, betalning av och upprättande av fakturor och löpande bokföring. Är därutöver ansvarig för den ekonomiska planeringen av LundaPride-festivalen och upprättande av bokslut och den ekonomiska berättelsen inför årsmötet. Ingår i styrelsens presidium.

Sekreterare
Ansvarar för att protokollföra styrelsens möten samt att handlägga protokollen såsom styrelsen bestämt. Mottar dagordningen från ordföranden och vice ordföranden och ser till att den delges resten av styrelsen. Ingår i styrelsens presidium.

Kommunikationsansvarig
Ansvaret ligger i att leda kommunikationsteamets arbete och driva rutiner för föreningens kommunikationsarbete. Detta inkluderar hemsidan, sociala medier (Facebook och Instagram), PR och pressmeddelanden samt att vara presskontakt.

HR-ansvarig
Ansvarar för att hantera löpande ansökningar till styrelse och projektgrupp och skall, i mån av förmåga, rekrytera nya medarbetare till föreningen i allmänhet och projektgruppen i synnerhet. Omfattningen på denna post kan variera under tid efter behov.

IT-ansvarig
Ansvarar för att hantera och utveckla föreningens webbplats, sociala medier och andra kommunikationskanaler. Dessa arbetsuppgifter innebär att IT-ansvarige arbetar nära kommunikationsansvarige.

Kandidera genom att fylla i formuläret här nedan! Du blir sedan kontaktad av valberedningen.