Organisationsstruktur

LundaPride är en demokratiskt uppbyggd allmännyttig ideell förening. Föreningen håller varje år årsmöte innan oktober månads utgång. Beslutsstrukturen är uppbyggd enligt följande:

Organisationsshema_Page_1