Historia

Föreningen Stolt i Lund bildades den 2 november 2014 och dess första årsmöte hölls i januari 2015. Föreningen kom att bildas efter en manifestation som skapades sommaren 2014 på initiativ av Joakim Månsson Bengtsson, för att belysa vad som då hände i Uganda angående kriminalisering av homosexualitet. Manifestationen som startade som en insamling och för att belysa händelserna i Uganda kom att bli en uppskattad pridedag med parad, talare och mycket annat, som belyste HBTQIA+-personers situation i Sverige och resten av världen. Joakims Månsson Bengtssons initiativ ledde till att föreningen blev tilldelad hederspris på QX-galan den 9:e februari 2015, för att ha skapat Lunds första pride-event.

Sedan dess har föreningen jobbat med olika HBTQIA+-inriktade aktiviteter och 2015 arrangerades LundaPride15 av en projektgrupp på uppdrag av styrelsen. Detta resulterade i en heldag med seminarier, Poolparty på Högevall, talare, PridePark, ett slutsåld Klubb OUT och en parad med 4400 deltagare.

Joakim Månsson Bengtsson
Joakim Månsson Bengtsson

 

Värdegrund

Vi i föreningen Stolt i Lund står upp för människors rättigheter överallt och detta inkluderar människors rätt att leva tryggt och säkert oavsett sexualitet, kön, gender, identitet eller hur en väljer att uttrycka dessa. Vi som på något sätt är delaktiga i Stolt i Lund vill att alla HBTQIA+-personer ska få sina rättigheter erkända. Mänskliga rättigheter är mer än bara ord, det är ett löfte som måste uppfyllas. Vi är emot diskriminering till 100% och tar ställning fullt ut för allas lika värde.

Det är en viktig uppgift för föreningen är att fortsätta att vara en påverkansfaktor i olika samhällsengagemang och politiska sammanhang, att ha informationsverksamhet och sociala evenemang för HBTQIA+-personer med utgångspunkt att alla är välkomna. Detta görs bland annat genom att samarbeta med andra föreningar och organisationer, vars verksamhet delar samma syfte och värderingar, inom Lunds kommun.