Dokument

Stadgar

LundaPrides stadgar

Styrelsens Protokoll

Här kommer styrelsens protokoll från 2017 att publiceras. Klicka här för att se protokollen från föregående år.

Protokoll från mötet 2017-01-16

Protokoll från mötet 2017-02-27.

Protokoll från mötet 2017-03-19.

Protokoll från mötet 2017-04-23.

Protokoll från mötet 2017-07-11.

Protokoll från mötet 2017-08-27.

Styrdokument & Policys

Följande styrdokument och policys reglerar föreningens verksamhet.

Alkohol, tobak och drog policy

Arvoderingspolicy

Samarbetspolicy