Paradanmälan

Här kan organisationer, företag och föreningar anmäla sig till Prideparaden som avgår från Sandgatan i Lundagård kl. 15:00 lördagen den 16 juni 2018.

Vi uppmuntrar starkt alla deltagande ekipage att ta med egna musiklösningar, och att ta med sitt mest festliga humör! I år kommer nämligen bästa deltagande ekipage att vinna ett pris, och mer information om detta kommer. Alla deltagare måste dela LundaPrides värdegrund, respektera de regler som upprättas inför paraden och visa hänsyn mot alla deltagande. Endast fosilfria fordon får användas i paraden.


As an organization, company or association you can participate in the Pride parade by signing up below. The parade will depart from Sandgatan in Lundagård at 15:00 PM on Saturday 16th of June 2018.

We strongly encourage all participants to bring your own music equipment and your most festive attitude. This year the best equipage will be awarded! All participants must share LundaPride’s basic values and respect the perscripted rules. No fosile fueled viechels are allowed in the parade.