Protokoll från 2016

Här finner du protokollen från styrelsens samtliga möten under 2016. Notera att ni även finner en del protokoll från 2015, och detta eftersom inte alla protokoll från 2015 finns digitalt tillgängliga. För att underlätta kategorisering förvaras de här.

Protokollet från mötet 2015-09-28

Protokoll från mötet 2015-10-15

Protokoll från mötet 2015-11-03

Protokoll från mötet 2015-12-02

Protokoll från mötet 2016-01-11

Protokoll från mötet 2016-02-09

Protokoll från mötet 2016-03-03

Protokoll från mötet 2016-04-11

Protokoll från mötet 2016-05-09

Protokoll från mötet 2016-07-06

Protokoll från mötet 2016-08-14

Protokoll från mötet 2016-10-02

Protokoll från mötet 2016-11-06

Protokoll från mötet 2016-12-12