Protokollsarkiv

Här finner du protokollen från styrelsens samtliga möten från år 2017 och bakåt. Notera att inte samtliga protokoll från 2015 finns här. Detta eftersom inte alla protokoll från 2015 är digitalt tillgängliga.

2017

Protokoll från mötet 2017-01-16

Protokoll från mötet 2017-02-27.

Protokoll från mötet 2017-03-19.

Protokoll från mötet 2017-04-23.

Protokoll från mötet 2017-07-11.

Protokoll från mötet 2017-08-27.

Protokoll från styrelsens möte 2017-09-11

Protokoll från styrelsens möte 2017-11-18

Protokoll från styrelsens möte 2017-12-18

2016

Protokoll från mötet 2016-01-11

Protokoll från mötet 2016-02-09

Protokoll från mötet 2016-03-03

Protokoll från mötet 2016-04-11

Protokoll från mötet 2016-05-09

Protokoll från mötet 2016-07-06

Protokoll från mötet 2016-08-14

Protokoll från mötet 2016-10-02

Protokoll från mötet 2016-11-06

Protokoll från mötet 2016-12-12

2015

Protokollet från mötet 2015-09-28

Protokoll från mötet 2015-10-15

Protokoll från mötet 2015-11-03

Protokoll från mötet 2015-12-02