Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande – Joakim Månsson Bengtsson

Vice ordförande och sekreterare – My Olsson

Kommunikationsansvarig – Emma Dahlström

Ledamot ­- Olaya Tapia