Värdegrund

All Verksamhet i föreningen bygger på följande värdegrund;

Föreningen står upp för alla människors lika rättigheter vilket inkluderar människors rätt att leva tryggt, säkert, oinskränkt och okränkt oavsett sexualitet, relationsform, könsidentitet eller hur en  väljer att uttrycka dessa.

Föreningens målsättning är  att alla HBTQIA+-personer skall få sina rättigheter erkända och upprätthållna.

Föreningen vänder sig mot diskriminering och tar ställning fullt ut för allas lika värde. Detta innebär att föreningen inte på något sätt kan vara i samröre med företag, organisationer – såväl politiska som politiskt obundna – eller privatpersoner som på ett eller flera sätt i tal, skrift eller handling bevisat sig vara icke förenliga med den värdegrund som föreningen vilar på.

Det är en viktig uppgift för föreningen är att fortsätta att vara en påverkansfaktor i olika samhällsengagemang och politiska sammanhang, att ha informationsverksamhet och sociala evenemang för HBTQIA+-personer med utgångspunkt att alla är välkomna. Detta görs bland annat genom att samarbeta med andra föreningar och organisationer, vars verksamhet delar samma syfte och värderingar, inom Lunds kommun.

LundaPride den 21:e maj 2016!
LundaPride den 19-21 maj 2017!