Samarbete och spons

LundaPride är en liten, ideell förening som arrangerar en för sin storlek stor festival. Vi är därför beroende av samarbeten med andra föreningar, organisationer och företag som tror på och är villiga att arbeta för alla människors lika rätt och värde. Vi är således även djupt tacksamma för de som på olika sätt bidrar och sponsrar LudnaPride-festivalen, som du kan läsa mer om här. Vill du veta mer om sponsorskap eller är du intresserad av att bli samarbetspartner? Fortsätt då att läsa!

Som företagare finns det mycket en kan göra för samhället. Ett exempel är att bistå med resurser eller tjänster till ideella engagemang. LundaPride vill ha ett brett samarbete med Lunds alla aktörer – och företagare är varmt välkomna att bidra till att skapa ett tolerantare samhälle.

På denna sida finner du information kring våra olika sponsorspaket. Om du vill veta vilka som tidigare har engagerat sig, kolla in vår sida med sponsorer och bidragsgivare. Behöver du mer information om oss eller vad ett potentiellt sponsorskap innebär? Hör av dig till styrelsens ekonomiansvarige; kontaktuppgifter finner du här. Här nedan kan du också läsa om de olika samarbetsformerna som styrelsen tagit fram, men notera att dessa är vägledande och på inga sätt definitiva för ett eventuellt samarbete.

Samarbetsformer LundaPride