Blivande volontär! Ni är hjärtat och själen i Pride Festivalen! Er dedikation och engagemang gör allt möjligt, och vi vill påminna er om hur viktiga ni är för att skapa en fantastisk upplevelse för alla deltagare.

Som volontär på årets festival kommer ni att spela en avgörande roll genom att hjälpa till med olika uppgifter och aktiviteter. Ert bidrag sträcker sig från att ge värdefullt stöd vid evenemang och konserter, till att hjälpa till med logistik och säkerhet, samt skapa en välkomnande och inkluderande atmosfär för alla besökare.

Genom att bli volontär får ni också chansen att vara en del av den energifyllda och inspirerande gemenskapen som LundaPride har att erbjuda. Ni kommer att få möta nya vänner, lära er nya färdigheter och känna stolthet över att ni bidrar till att sprida glädje och kärlek.

Så sök att bli volontär inför årets festival och bli en del av något alldeles speciellt. Er insats gör skillnad och vi är otroligt tacksamma för all hjälp vi kan få. Tillsammans skapar vi en festival fylld av glädje och gemenskap som berikar både oss själva och alla som deltar. Tveka inte – bli en viktig del av LundaPride 2024! 🏳️‍🌈🤗

Mycket kärlek till er alla, och vi hoppas att vi ses snart!

Anmäl er via länken nedan!

Volunteers Form Lundapride (google.com)

Future volunteer! You are the heart and soul of the Pride Festival! Your dedication and commitment make everything possible, and we want to remind you how important you are in creating an amazing experience for all participants.

As a volunteer at this year’s festival, you will play a crucial role in helping with various tasks and activities. Your contribution ranges from providing valuable support at events and concerts to assisting with logistics and safety, while creating a welcoming and inclusive atmosphere for all visitors.

By becoming a volunteer, you also get the chance to be part of the energetic and inspiring community that LundaPride offers. You will meet new friends, learn new skills, and feel proud of contributing to spreading joy and love.

So, apply to become a volunteer for this year’s festival and be part of something truly special. Your efforts make a difference, and we are incredibly grateful for all the help we can get. Together, we create a festival filled with joy and togetherness that enriches both ourselves and everyone who participates. Don’t hesitate – become an essential part of LundaPride 2023! 🏳️‍🌈🤗

Much love to you all and we hope to see you soon!

Register through the link below!

Volunteers Form Lundapride (google.com)

Swedish English