Att stödja LundaPride är att investera i en mer inkluderande och respektfull samhällsanda. Genom att stödja oss visar allmänheten och företag/föreningar sitt engagemang för att främja mångfald och lika rättigheter för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Genom att stötta LundaPride bidrar man till att skapa en trygg och stöttande miljö för HBTQIA+-personer i Lund och dess omnejd. Det är ett sätt att aktivt delta i arbetet för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, där alla människor är välkomna och respekterade för vilka de är.