Vad roligt att just du vill bli medlem i LundaPride!

Medlemskap kostar 75 SEK:- per person

Som medlem i föreningen äger du rösträtt på årsmötet, företräde till alla våra aktiviteter och du får ta del av interna nyheter genom nyhetsbrev.
I formuläret nedan trycker du i markören du gör din betalning på (swish/bankgiro) detta är för vi ska kunna registrerar ditt medlemskap som aktivt, sedan skickas ett konfermantions mail ut till dig när vi har sett din betaling och du är en aktiv medlem!

om du betalar med swish så skriv i meddelandet ditt födelsedata (inte sista 4) ÅR/MM/DD samt ditt namn och efternamn 

Om du väljer bankgiro, är det samma princip, du gör ett meddelande i bankgirot och skriver ÅR/MM/DD Namn och efternamn

Detta är för vi ska kunna hitta din betalning lättare och registrera dig som aktiv medlem, Samt kunna verifiera din betalning har gjorts!


Medlemskapet gäller i ett (1) år från det att ansökan godkändes. Om du till exempel blir medlem i februari 2024 gäller det till februari 2025

Tack!

—————————- ————————————————————————————————————————————————————
English

How thrilling that you want to be a member of LundaPride!
The Membership costs 75 SEK :- for each person

As a member of the association, you have the right to vote at the annual meeting, priority to all our activities and you get to take part in internal news through a newsletter- In the form below press the marker that you have made your payment in (swish/bankgiro) This is so we can faster register you as a active member, when we have seen the payment, we will send out a confirmations email to you with the information that you are now an active member.

If you pay with Swish, write a message that says your birthdata (not the 4 last) YY/MM/DD And your name and lastname

And its the same for bankgiro, Just add a message with YY/MM/DD and name and last name.

This is cause we can find your payment easier and set your membership as active, and verify that your payment has been made! 

 

 

The membership is valid for one (1) year from when the application was approved. For example, if you become a member in February 2024it is valid until February 2025.


Thank you!